Asbestinventarisatie

Bij een asbestinventarisatie worden alle asbesthoudende materialen in kaart gebracht. Hieronder vallen ook materialen die besmet zijn met asbest en besmetten constructiematerialen die tijdens een verbouwing of sloop worden verwijderd. Als er asbest aanwezig is dan is de kans groot dat de asbestvezels door de jaren heen ook op andere materialen terecht zijn gekomen. We kunnen asbest niet zien, want de vezels zijn te klein om met het oog waar te nemen. Hierdoor bestaat er een risico dat andere materialen ook besmet zijn met asbest en we daar niet van op de hoogte zijn.

Gedurende een asbestinventarisatie kunnen materialen die nog in gebruik zijn niet worden verwijderd. Dit geldt onder andere voor de vloerbedekking, maar ook constructieonderdelen. Een pand mag nooit worden verbouwd of gesloopt wanneer er asbest aanwezig is. Dit dient eerst verwijderd te worden, evenals de materialen rondom de asbest die hiermee besmet zijn geraakt. Tijdens de asbestinventarisatie zal een onderzoeker daarom nooit zomaar materialen afbreken of verwijderen.

Dit kan ertoe leiden dat de asbestinventarisatie niet in alle ruimtes van een woning kan worden uitgevoerd. Sommige gesloten deuren kunnen bijvoorbeeld niet geopend worden, omdat er gevaar bestaat dat dit leidt tot verdere besmetting van deze ruimte of het gehele pand. In dergelijke situaties zal er in de asbestinventarisatie worden aangegeven of ruimtes zijn onderzocht en in hoeverre daar asbest aanwezig is, of er andere materialen zijn besmet en of de asbestvezels ook los in de ruimte hangen.

Indien u een vermoeden heeft dat er asbest aanwezig is in een ruimte of pand dan is een asbestinventarisatie een essentieel onderdeel. Het is wettelijk niet mogelijk om enige verandering in de constructie van een woning door te voeren bij de aanwezigheid van asbest, dus een analyse dient altijd vooraf te worden uitgevoerd. Een asbestinventarisatie is uitsluitend noodzakelijk wanneer er een vermoeden is dat er asbest aanwezig is. Indien u al zeker bent dat er asbest aanwezig is dan dient u een asbestonderzoek uit te laten voeren.

Is er een vermoeden dat er asbest aanwezig is?

Indien er uit de asbestinventarisatie naar voren komt dat er vermoedelijk asbest in het pand aanwezig is dan zal er aanvullende inventarisatie nodig zijn. In dergelijke inventarisaties zal er wel verder in de woning gekeken worden. Er zijn dan vaak werkzaamheden nodig die destructief zijn voor materialen in de woning. Daarbij worden ook de gesloten ruimtes geopend om de asbest in kaart te brengen. Houd hierbij rekening met schade aan materialen in het pand, zoals vloerbedekking die opengesneden wordt, deuren die eventueel met kracht geopend moeten worden, het openbreken van muren of het verwijderen van toiletten/kachels. Deze schade wordt niet hersteld na de inventarisatie. Dit aanvullende onderzoek is verplicht – met name wanneer u van plan bent om in het pand te verbouwen of het pand wilt slopen.

Is er geen vermoeden dat er asbest aanwezig is?

In dit geval is het niet nodig om verder onderzoek uit te laten voeren. Uit de inventarisatie is duidelijk geworden dat er geen asbestvezels in de ruimtes hangen en er daardoor ook geen gezondheidsrisico’s ontstaan indien er veranderingen aan de constructie van het pand plaatsvinden. U kunt het pand nu veilig laten verbouwen of slopen.

Sloterplas Management business

Heeft u asbest te verwijderen?

De experts van Sloterplas Management geven u graag advies.