Leestijd: 4 min

Steeds meer ondernemingen en organisaties zien het nut in van de invoering van een datasysteem. Een goede dataverzameling stuurt verschillende bedrijfsprocessen aan zoals marketing, sales en serviceprocessen. De informatie die wordt opgeslagen is bruikbaar en zorgt voor meer inzichten en winst. Een bedrijf met een sterk data management vaart daar zeker wel bij, echter in de praktijk is het verzamelen en onderhouden van data vaak complexer en kostbaarder dan vooraf gedacht was. Een beleid maken voor data waarbij ook rekening gehouden wordt met het veilig opslaan en verzenden van gegevens, de verschillende functies van medewerkers en tot welk niveau en welke acties overgegaan kan worden, is nog geen simpele opdracht. Daarom wordt in veel bedrijven zelf geen beleid opgesteld, maar wordt er gebruik gemaakt van Agile data management.

Waar staat Agile voor?

Agile betekent letterlijk wendbaar, lening en flexibel. Wanneer een organisatie of onderneming agile organiseert, is het in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Het is een speciale manier van denken, werken en organiseren volgens vaste kleine en steeds terugkerende stapjes. In alle gevallen staat de tevredenheid van de klant voorop maar wel met oog op het welzijn van de medewerkers en goede bedrijfsresultaten. Een Agile werkwijze wordt vaak toegepast bij projecten, maar is zeker niet onverstandig om in te voeren in de dagelijkse gang van werkzaamheden in een onderneming of organisatie. Het geeft duidelijkheid en orde. Daarbij werken Agile teams zelfsturend en tijd besparend. Ideale kenmerken die ook perfect toepasbaar zijn op het verzamelen en managen van bruikbare en belangrijke data.

Werken zonder datamanagement

Een veelvoorkomend probleem met data, is dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het structureel oplossen en functioneel toepassen hiervan. In de meeste gevallen wordt data op meerdere plekken opgeslagen en heeft maar een gedeelte of enkele afdeling toegang tot die verzamelde informatie. Dergelijke werkwijze zijn niet alleen minder professioneel, het kost ook veel meer tijd als iedereen apart zijn eigen data verzamelt. Daarbij zal er nooit een geheel duidelijk overzicht ontstaan van wat zich nu afspeelt in de gehele organisatie.

Agile data management zorgt voor flexibiliteit en orde

In de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie of onderneming zorgt een Agile data management voor structuur, maar zeker ook als er grote, belangrijke stappen gemaakt dienen te worden, is een dergelijke werkwijze zeer welkom. Denk bijvoorbeeld aan overnames en gefragmenteerde systeem landschappen. Wanneer het databeheer niet effectief of vanzelf gaat, ontstaan er in dergelijke situaties nog veel meer bronnen en werkelijkheden. Deze conflicten en onduidelijkheden staan waardevol datagebruik letterlijk in de weg. Het is alsof er een puzzel gelegd wordt, waarvan een groot deel van de puzzelstukjes ontbreekt of dubbel gedrukt is. Agile data management zorgt voor flexibiliteit en orde bij dergelijke ingewikkelde bedrijfsprocessen. Er wordt ondanks de grootte en de omvang van een traject op de juiste manier informatie verzameld en gedeeld zodat ieder lid van een team op de hoogte is van de vorderingen en in iedere situatie betrokken is.

Starten met Agile data management

Wanneer een organisatie of onderneming besluit gebruik te gaan maken van Agile data management, is alleen het aanschaffen van de bijbehorende software over het algemeen niet voldoende. De werkwijze binnen de muren en de output naar de klanten toe, zal in veel gevallen drastisch onder de loep genomen moeten worden om zo het Agile data management perfect te kunnen installeren in een organisatie of onderneming. Het inrichten van een dergelijk data management is daarbij cruciaal. Er dient gezorgd te worden voor heldere rollen als het gaat om wie welk mandaat en welke verantwoordelijkheid heeft om data problemen op te lossen en zorg te dragen voor een toekomstbestendig model. Het is van belang om heldere data domeinen te definiëren, zodat er een gezamenlijke structuur ontstaat.

Een Agile data management coach

Een Agile data management coach kan hier uitkomst bieden. De Agile coach weet precies waar begonnen dient te worden met het opbouwen van een duidelijke structuur. Welke punten als eerste aangepakt dienen te worden en hoe vervolgens langzaam maar gestaag het gehele data management “agile” wordt gemaakt. Afhankelijk van de grootte van een bedrijf, de structuur en de manier van werken is de Agile coach hier een x aantal dagen of soms zelfs weken en maanden mee bezig. De coach zorgt niet alleen dat het data management wordt opgestart maar ook dat elke medewerker weet hoe hij of zij dient om te gaan met de data zodat er veilig, productief en tijdbesparend gewerkt kan worden. De Agile coach zal zorgen dat verschillende afdelingen in een onderneming hun voordeel kunnen halen uit het simpelweg verkrijgen van de juiste gegevens die anderen in de organisatie al verzameld hebben.

Wilt u meer informatie over Agile data management? Of wilt u een Agile coach inhuren om alles uit uw Agile data management te halen wat erin zit? Vraag dan Sloterplas Management om hulp!

Dit artikel delen

jessica van sloterplas management

Geschreven door: Jessica

Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte op maat of antwoorden op al uw marketing vragen.

+31 (0)20 261 54 74

Neem contact op