Leestijd: 4 min

Parallellen corona en asbest

We zitten al bijna een jaar in de grootste crisis die de meesten van ons hebben meegemaakt. En het ziet er naar uit dat we voorlopig ook nog niet van Covid19 af zijn. De effecten op bijvoorbeeld de economie en de zorg zijn enorm, ook voor asbestslachtoffers. Het klinkt misschien wat vreemd, maar er zijn enkele overeenkomsten tussen de coronacrisis en de gevaren van asbest te noemen. Zo is het percentage dat in ernstige mate last krijgt of ziek wordt van respectievelijk Corona en asbest relatief laag. Dit leidt er vervolgens toe dat het gevaar en de risico’s van deze twee zaken nog wel eens worden onderschat. Dit betekent ook dat veel mensen zich niet goed aan de geldende maatregelen houden. Een andere overeenkomst is dat zowel asbest als het Corona-virus niet waar te nemen zijn. We zien ze niet, maar ze leveren wel degelijk gezondheidsrisico’s op. Er zijn ook enkele verschillen tussen Corona en asbest te benoemen. Zo eist Corona veel meer (en sneller) slachtoffers dan asbest. En daarbij: asbestdeeltjes verspreiden zich via bijvoorbeeld dakplaten of isolatiemateriaal, Corona verspreidt zich via de mens.

Schrijnende gevallen

De meest schrijnende gevallen betreft natuurlijk de mensen die in hun laatste levensfase zitten door asbest-gerelateerde klachten en niet of amper bezoek kunnen ontvangen. Hier komen de coronacrisis en asbestslachtoffers op de meest confronterende manier samen. Het Instituut Asbestslachtoffers houdt zich bezig met asbestslachtoffers en zorgt er ook in coronatijd voor dat deze mensen de juiste aandacht krijgen. En deze aandacht is zeer gewenst, want we kennen allemaal de verhalen van ouderen die hun laatste levensdagen alleen in een verzorgingstehuis slijten door de Corona-maatregelen. Gelukkig zijn we inmiddels al ver in het (h)erkennen van de gevaren van asbest en de bestrijding ervan.

Leerpunten

De bestrijding van asbest, zoals deze al jarenlang plaatsvindt, kan op sommige vlakken als leerpunt worden gehanteerd voor de bestrijding van Covid19. Zo kunt u zich afvragen of de potentiële risico’s tijdig worden aangepakt, of er genoeg maatregelen worden getroffen om het gevaar tegen te gaan en hoe we omgaan met de slachtoffers/patiënten. Omdat we nog middenin de Coronacrisis zitten, kunnen we de vragen niet eenduidig beantwoorden. Wel is duidelijk dat het instellen en aanscherpen van maatregelen leidt tot een vermindering van slachtoffers. Daarnaast leren we steeds meer over de potentiële gevaren en gezondheidsrisico’s, waar vervolgens weer aangepaste of aanvullende maatregelen op worden getroffen. De bereidwilligheid van de mensen om zich aan de maatregelen te houden, is voor een groot deel bepalend voor de afname van het aantal slachtoffers.

Asbest in coronatijd

Ondanks dat het maatschappelijke leven voor een groot deel plat ligt door de lockdown en andere maatregelen, gaan bijvoorbeeld bouwactiviteiten nog wel gewoon door. Dit betekent ook dat er nog steeds asbest wordt aangetroffen, waar met grote zorgvuldigheid mee om moet worden gegaan. Want asbest is vanzelfsprekend ook in coronatijd een potentieel gevaar voor de gezondheid. Mocht u tijdens bouwactiviteiten asbesthoudende materialen aantreffen, dan is het van groot belang dat deze veilig en vakkundig worden verwijderd. U kunt bij Sloterplas Management een DIA inhuren die u kan bijstaan tijdens deze werkzaamheden. De DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) zorgt ervoor dat de werkzaamheden rond asbestverwijdering volgens de geldende wetgeving worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend worden hier ook de Corona-maatregelen in acht genomen, zodat alle gezondheidsrisico’s maximaal worden beperkt.

Inventarisatie van asbest

Het is in het geval van oudere gebouwen niet altijd duidelijk of deze asbest bevatten. Daarbij is het voor gebouwen die van voor 1994 stammen, verplicht een asbestinventarisatie uit te voeren, wanneer deze verbouwd of gesloopt worden. U moet er zeker van zijn dat de bewoners en/of gebruikers veilig in het pand kunnen zijn. Door de coronacrisis is het goed denkbaar dat er momenteel veel minder mensen aanwezig kunnen zijn. Dit kan daarom een goed moment zijn voor een asbestinventarisatie. Elk jaar vinden er in Nederland duizenden asbestinventarisaties plaats. Dit zorgt ervoor dat we steeds meer te weten komen over de veiligheid van de panden en woningen. Daarbij wordt er meer en meer aanvullend advies en extra begeleiding gegeven. Zo leren we met zijn allen steeds meer over de gevaren van asbest en de juiste manier van omgaan met asbest. En gelukkig kunnen deze werkzaamheden ondanks de Corona-maatregelen grotendeels doorgaan. Daarbij zorgen technologische middelen ervoor dat er steeds meer zaken op afstand en digitaal kunnen worden uitgevoerd.

Kortom

We zijn in Nederland al jarenlang goed op weg als het gaat om de bestrijding van asbest. En ondanks dat we de komende jaren nog te maken zullen hebben met mensen die ziek zijn of worden door asbest, treffen we maatregelen om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. In 2020 en 2021 hebben we daar bovenop te maken met een pandemie die zijn weerga niet kent. Wat we kunnen meenemen uit onze kennis over de bestrijding van asbest is dat we met de juiste maatregelen en gedragingen de “onzichtbare monsters” kunnen bestrijden. Dit vergt de juiste kennis en expertise, die benodigd is om straks in een asbest- en coronavrije wereld te kunnen leven.

Dit artikel delen

bouw adviseurs team van sloterplas management

Geschreven door: Bouwadviseurs

Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte op maat of antwoorden op al uw marketing vragen.

+31 (0)20 261 54 74

Neem contact op