Leestijd: 4 min

Belangrijke data voor ondernemers vanaf juni die verband houden met de Corona Crisis zijn;

 • Tot 10 juni 17.00 uur kunnen grote ondernemingen nog TVL Q1 aanvragen. TVL is de tegemoetkoming Vaste Lasten bij omzetverlies door Corona Maatregelen. De TVL is beschikbaar voor alle ondernemers die hun bedrijf vóór 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister van de KvK. U kunt de TVL steeds voor een periode van 3 maanden aanvragen.
 • Tot 30 juni 2021 kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) 4 aanvragen bij de gemeente waar u woont. Ondernemers en Zzp’ers kunnen inkomensondersteuning voor levensonderhoud aanvragen wanneer ze door de Corona Crisis in financiële problemen zijn gekomen. U kunt met TOZO ook een lening afsluiten voor een bedrijfskapitaal.

Andere belangrijke data die te maken hebben met de Corona Crisis zijn:

 • Tot 30 juni kunt u gebruikmaken van de NOW-regeling waarbij u het personeel kunt doorbetalen tijdens de Corona Crisis. De NOW-regeling is alleen van toepassing bij bedrijven die door de Corona Crisis structureel minder omzet hebben.
 • Tot eind juni 2021 kunnen kleine (gezonde) bedrijven leningen tussen de 10.000 en 50.000 euro afsluiten bij financiers. Dit gaat met de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) sneller dan normaal, en tegen relatief gunstige voorwaarden. Dit kan alleen bij financiers met een officiële erkenning (accreditatie) zoals Rabobank, New 10 (ABN-Amro), ING, Kredietunie Groningen, de Volksbank en Triodos Bank.

Uitstel betaling bij de Belastingdienst

Tot 1 juli 2021 kunt u uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst als u als ondernemer door de Corona Crisis in de problemen bent gekomen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen voor de regel uitstel van betaling in aanmerking. De Belastingdienst stopt met invorderen zodra het verzoek om uitstel is ontvangen. U krijgt uitstel van betaling tot 1 juli 2021. Wanneer u uitstel van betaling aanvraagt hoeft u betalingsverplichtingen die zijn ontstaan na de aanvraag niet te voldoen. Wanneer u geen uitstel aanvraagt loopt u het risico dat u geen aflossingsregeling meer kunt treffen. Alleen als u gebruikmaakt van betalingsuitstel, kunt u de opgebouwde schuld aflossen in 36 maanden vanaf 1 oktober 2021.

Belangrijke data voor BTW-aangifte

Elke ondernemer moet btw- aangifte doen bij de belastingdienst. Dat kan per maand, per kwartaal of per jaar. Dit termijn hangt af van de hoogte van de omzet. Voor de meeste ondernemers geldt een BTW-aangifte per kwartaal. Voor de BTW-aangifte per maand geldt dat u BTW-aangifte doet op elke laatste dag van de maand die volgt op de maand waarover u de BTW-aangifte doet. Voor het indienen van de BTW-aangifte per kwartaal moet u die aangifte uiterlijk indienen op de laatste dag volgend op het kwartaal waarover u aangifte doet. De BTW-aangifte per jaar moet worden ingediend vóór 1 april van het volgende jaar!

Belangrijke data voor aangifte vennootschapsbelasting

Een BV of NV moet jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen. Vennootschapsbelasting betaalt u na afloop van het boekjaar van uw onderneming. U ontvangt aan het begin van elk boekjaar een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Deze voorlopige aanslag is berekend op basis van gegevens van vorige jaren. U kunt voor een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting altijd een wijziging aanvragen. Loopt het boekjaar van uw onderneming gelijk aan het kalenderjaar, dan moet u aangifte vennootschapsbelasting indienen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Heeft u een gebroken of kort boekjaar (dit jaar begonnen met uw onderneming of seizoensgebonden onderneming), dan moet u vennootschapsbelasting aangifte indienen binnen 5 maanden na het einde van uw boekjaar. Voorkom boetes en doe altijd aangifte!

Lukt het niet uw definitieve aangifte in te dienen?

Lukt het u niet om de definitieve aangifte inkomsten of aangifte vennootschapsbelasting in te dienen? Vraag dan om een voorlopige aanslag van het jaar waarover u aangifte moet indienen. Vul deze in met de juiste inschatting van de winst. Hiermee voorkomt u dat u achteraf belastingrente verschuldigd bent. Het aanvragen van een voorlopige aanslag loont vooral de moeite bij hogere bedragen. Wilt u weten of dit voor u loont, dan kunt u advies hierover vragen bij de experts van Sloterplas management.

Belangrijke data voor ondernemers vanaf 1 juni 2021

Als ondernemer heeft u het altijd druk met uw dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast moeten ook maandelijks verplichte werkzaamheden worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de belastingaangifte indienen of een regeling op tijd aanvragen. Zeker in 2021 zijn er veel zaken die uw aandacht vragen op vastgestelde data. Heeft u hulp nodig, dan kunt u altijd advies inwinnen bij Sloterplas management. De KvK heeft een ondernemerskalender op hun site geplaatst. Wij, de experts van Sloterplas management hebben geprobeerd om de meest belangrijke data vanaf eind mei voor u op een rijtje te zetten.

 • 31 mei BTW (punt 4)
 • 31 mei Vennootschapsbelasting; (punt 6)
 • 31 mei Aangifte en betaaldatum loonheffingen voor bedrijven met personeel.
 • 10 juni TVL O1; (punt 1 ad 1)
 • 30 juni TOZO 4, (punt 1 ad 2)
 • 30 juni NOW (punt 2 ad 3)
 • 30 juni KCC (punt 2 ad 4)
 • 30 juni BTW (punt 4)
 • 30 juni Uiterste datum aanvraag uitstel van belastingbetalingen (coronamaatregel)
 • 30 juni Aangifte en betaaldatum loonheffingen voor bedrijven met personeel.
 • 1 juli Wetswijziging voor ondernemers (nieuwe btw-regels voor e-commerce EU)
 • 31 juli Uiterste deponeringsdatum jaarrekening BV over vorig kalenderjaar.
 • 31 juli BTW (punt 4)
 • 31 juli Aangifte en betaaldatum loonheffingen voor bedrijven met personeel.
 • 31 augustus BTW (punt 4)
 • 31 augustus Aangifte en betaaldatum loonheffingen voor bedrijven met personeel.
 • 30 september BTW (punt 4)
 • 30 september Aangifte en betaaldatum loonheffingen voor bedrijven met personeel.
 • 1 oktober Wetswijziging voor ondernemers
 • 1 oktober Aflossing belastingschulden (punt 3)
 • 1 oktober Terugvragen betaalde BTW EU-landen
 • 31 oktober BTW (punt 4)
 • 31 oktober Aangifte en betaaldatum loonheffingen voor bedrijven met personeel.
 • 8 november Uiterste deponeringsdatum jaarrekening BV.
 • 30 november BTW (punt 4)
 • 30 november Aangifte en betaaldatum loonheffingen voor bedrijven met personeel.
 • 31 december BTW (punt 4)
 • 31 december Uiterste deponeringsdatum jaarrekening BV met uitstel.
 • 31 december Uiterste aanvraagdatum coronaregeling BMKB-C
 • 31 december Aangifte en betaaldatum loonheffingen voor bedrijven met personeel.

Dit artikel delen