Leestijd: 4 min

Al enkele jaren is het onderwerp digitale disruptie een prominent onderwerp op de bestuursagenda. Echter: door de coronacrisis schijnt er inmiddels een wat ander licht op dit thema. De wereldwijde impact van Covid-19 plaatst de zogenaamde technologische ontwrichting in een ander perspectief. Het is daarom nu de vraag wat de waarde en het belang is van de strategische agendapunten zoals geformuleerd begin 2020, in het licht van de tijd waarin we ons nu bevinden. Zijn deze punten nog belangrijker geworden of worden ze overschaduwd door de crisis? De vijf belangrijkste strategische agendapunten worden hieronder uiteengezet en vervolgens beoordeeld op waarde ten tijde van Corona.

1. Digitalisering

Digitalisering staat bij de meeste directies bovenaan op de lijst van strategische beleidsplannen. Digitalisering moet zorgdragen het vermogen tot adaptatie aan een steeds sneller veranderende omgeving. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in zaken als data analytics, big data, artificial intelligence en cyberveiligheid. Deze zaken geven de bedrijven de mogelijkheid om “agile” te zijn en zich sneller aan te kunnen passen aan de veranderende omgeving. De coronacrisis heeft er in extreme mate voor gezorgd dat de wereld in een razend tempo verandert en dat bedrijven zich nog wendbaarder en flexibeler moeten opstellen. Het belang van digitalisering in dit landschap is enorm. De economische schade is weliswaar al ontzettend groot, deze zou door het ontbreken van de juiste digitale middelen nog vele malen groter zijn geweest. Met andere woorden: door de coronacrisis is het belang van digitalisering veel groter geworden.

2. Innovatie en disruptie

Deze twee punten worden veelal gezamenlijk genoemd en als even waardevol gezien. Innovatie leidt in sommige gevallen tot disruptie binnen een markt/bedrijfstak. Van de andere kant zullen grote bedrijven die geraakt worden door disruptie, fors moeten investeren in innovatie. De coronacrisis kan worden beschouwd als een niet-technologische disruptie. Het gewicht ervan is evident en het belang van innovatie is nog veel groter geworden door de crisis.

3. Arbeidsmarkt

Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker en uitdagender om goed personeel te vinden. Er vindt een verwoede strijd plaats om de beste mensen binnen te halen. De covid19-crisis heeft ervoor gezorgd dat de focus is verschoven van het binnenhalen van de beste arbeidskrachten naar de inspanning om zo weinig mogelijk arbeidsplaatsen te schrappen.

4. Groei

Groei was voor het uitbreken van de crisis een centraal beleidspunt, veel bestuurders zagen groei van de organisatie als concrete doelstelling. Groei is daarbij vaak als direct resultaat van de voorgaande strategische zaken genoemd. De coronacrisis heeft hier vanzelfsprekend voor de meeste bedrijven een enorme streep onder gezet. Groei is weliswaar nog steeds een belangrijk thema, alleen nu in de context van het zoveel mogelijk beperken van negatieve groei.

5. Imago

Het laatste strategische agendapunt is imago. Reputatie, of imago is voor veel bestuurders een zeer belangrijk thema, al blijkt in de praktijk dat dit punt nog niet altijd veel impact heeft. De coronacrisis heeft het belang van imago echter een stuk groter gemaakt. In crisistijd liggen de handelingen en opstelling van met name grote bedrijven onder een vergrootglas. Het “mooiste” voorbeeld is de recente nieuwsgeving rond de bonussen van het Air France-KLM bestuur. Ondanks dat de regeling later gedeeltelijk werd teruggedraaid, was de imago-schade enorm.

Samengevat

Kijkende naar het belang van voornoemde vijf strategische punten voor en na de crisis, kan worden gesteld dat het belang van de punten nog altijd groot is en in de meeste gevallen nog groter is geworden. Weliswaar worden de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren ondergesneeuwd door de coronacrisis, het vermogen flexibel te zijn in deze wereld is des te belangrijker. En deze flexibiliteit is weer grotendeels te bereiken middels technologie.

De vijf punten zoals begin 2020 geformuleerd zijn dus nog steeds actueel, alleen nu in een wat andere context en soms een veranderend belang. Wendbaarheid van organisaties en slimme inzet van digitale middelen en innovatief vermogen zijn belangrijker dan ooit. Deze zaken zijn evident en van het grootste belang om de huidige crisis te overleven.

Duurzaamheid

Weliswaar niet genoemd in de vijf strategische punten, maar een steeds belangrijker wordend agendapunt betreft duurzaamheid, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen. De verwachting is dat dit punt de komende jaren een vast onderdeel zal gaan uitmaken van de top 5. Waarschijnlijk zorgt de coronacrisis ervoor dat dit moment nog iets langer op zich laat wachten.

Een veelvuldig gehoorde uitspraak is dat de wereld er na corona voorgoed anders uit zal zien, zowel op gebied van werk als in ons privéleven. We hebben in een een enorme stroomversnelling ontdekt wat thuiswerken is en hoe we dit zo goed mogelijk vorm kunnen geven met de beschikbare digitale middelen. Vaak hebben we dit ook nog moeten inbouwen in ons privéleven. Als hier verder op wordt ingezoomd, kan ook gesteld worden dat een andere manier van werken en leven ook een schonere wereld kan betekenen. Corona is waarschijnlijk ontstaan door de omgang van de mens met haar natuurlijke omgeving. Hopelijk grijpen de grote bedrijven dit aan als een signaal om nog meer prioriteit te geven aan het creëren van een duurzamere wereld.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij u bieden om u te helpen met uw strategische beleidszaken? Neem dan gerust contact op met Sloterplas Management.

Dit artikel delen