Leestijd: 4 min

Veranderingen in (de structuur van) uw organisatie, betekent dat de organisatie binnen alle lagen en disciplines geraakt wordt. Mensen, IT-systemen en werkprocessen worden beïnvloed. Het is van belang om dit allemaal goed te stroomlijnen, om eventuele onrust en ontevredenheid te voorkomen. Daar komen de huidige maatregelen rond Covid19 en de 1,5 meter samenleving nog eens bovenop. Veel bedrijven hebben steeds meer moeite om de veranderingen en maatregelen het hoofd te kunnen bieden. Sloterplas Management kan u helpen met het adviseren over en implementeren van organisatorische wijzigingen, ook rekening houdend met de huidige ontwikkelingen.

Advies-diensten Sloterplas Management

Sloterplas Management biedt adviesdiensten aan die u als bedrijf kunnen helpen met vraagstukken rond management en bedrijfsvoering. Onze ervaren adviseurs hebben de juiste expertise om u te helpen met het neerzetten van een aangepaste of nieuwe organisatiestructuur, met als doel uw bedrijfsvoering en -resultaten te optimaliseren. We bereiken dit door de bestaande uitdagingen in uw organisatie in kaart te brengen, een analyse van de oorzaken van de problemen te doen en een verbeterplan te maken. Indien gewenst, kunnen we uw organisatie tenslotte ook helpen met het implementeren van de verbeterpunten.

We richten ons hierbij onder andere op uw bedrijfsstrategie, of de verschillende bedrijfsprocessen (denk hierbij bijvoorbeeld aan Logistiek, Sales en Marketing), op het personeelsbeleid, op de teamindeling binnen verschillende disciplines en op uw ICT-omgeving en applicatielandschap. Door deze brede aanpak, kunnen we ook bedrijfsbreed en multidisciplinair adviseren of bijsturen.

Personeelsadvies

Ondanks de zich in rap tempo ontwikkelde technologie, zijn het nog steeds vooral de mensen die het moeten doen voor u. Gewaardeerde en gemotiveerde arbeidskrachten zijn een absolute voorwaarde voor continuïteit en succes van uw organisatie. Sloterplas weet dit en kan u helpen met en adviseren over al uw HR-gerelateerde vraagstukken en uitdagingen. Mocht u de tijd of de mensen niet hebben om een gedegen HR-organisatie neer te zetten, dan kunnen wij dit gedeeltelijk of in zijn geheel voor u uit handen nemen. Op deze manier kunt u zich maximaal richten op het runnen van uw bedrijf en uw kernactiviteiten, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het personeelsbeleid.

Wij kunnen u op gebied van Human Resources organisatie breed en operationeel, tactisch en strategisch adviseren en ondersteunen. We kijken daarbij altijd naar een aantal zaken zoals goede arbeidsvoorwaarden, het creëren van een fijne en veilige werkomgeving, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. De steeds veranderende maatregelen vanuit de overheid vanwege Covid19, zorgen voor veel onzekerheid en vraagtekens over het personeelsbeleid. Er wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken, maar tegelijkertijd is het in sommige gevallen onontbeerlijk dat de mensen fysiek aanwezig zijn op hun werkplek- of locatie. Sloterplas Management kan u hierover adviseren, zodat u uw mensen veilig en volgens de geldende maatregelen hun werk kunnen doen.

Randvoorwaarden 1,5 meter samenleving binnen uw organisatie

Er zijn enkele zaken die u momenteel continu in acht moet houden, als u uw werknemers op locatie hun werk wil laten doen. De eerste en niet meer weg te denken voorwaarde, is dat zij de 1,5 meter afstand te allen tijde moeten aanhouden. Het ziet er naar uit dat we voorlopig nog te maken hebben met de 1,5 meter maatschappij. Deze geldt vrijwel overal, maar sowieso in de publieke ruimte en op werklocaties. U dient er dus voor te zorgen dat u uw bedrijf zo organiseert, dat het voor iedereen mogelijk is om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van (samen)werken.

Daarbij dient u ervoor te zorgen dat er voldoende faciliteiten binnen uw bedrijf aanwezig zijn om de gevraagde hygiëne te kunnen waarborgen en voor een goede ventilatie zorgt. Meer dan ooit, is het van belang dat u ervoor zorgt dat uw medewerkers gezond en veilig hun werk kunnen uitvoeren doen. Een vaak onderschat aspect is hier de mentale gezondheid. De crisis zorgt voor veel onrust, ontevredenheid en frustratie. Dit kunt u voorkomen door aandacht te hebben voor uw personeel en hun welbevinden. Sociale interactie op de werkvloer, vanzelfsprekend weer met inachtneming van de geldende maatregelen, speelt hier tevens een grote rol in.

Implementatie-maatregelen

We kunnen u met enkele tips helpen om de werkomgeving voor uw werknemers in de 1,5 meter maatschappij toch zo aangenaam mogelijk te maken. Het is hierbij wel van belang dat we samen met u de verschillende betrokken disciplines (HR, ICT, Communicatie) binnen uw bedrijf betrekken, zodat een organisatie brede implementatie mogelijk is. Het is ten eerste van belang dat mensen worden gestimuleerd hun werk en gedragingen aan te passen aan de huidige situatie. Dit vergt een positieve, constructieve bestuurlijke aanpak, waarbij feedback en eigen initiatieven van de werknemers (nog meer) gestimuleerd worden.

Ook een goed werkende ICT-omgeving is van belang om de continuïteit en kwaliteit van de werkprocessen te kunnen waarborgen. Meer dan ooit wordt er op afstand met elkaar gecommuniceerd en vergadert. Een haperende of niet goed functionerende ICT-omgeving heeft nu nog veel meer impact op de effectiviteit en efficiëntie van de werkprocessen.

De fysieke inrichting van de werkomgeving binnen uw organisatie zal ook aan verandering onderhevig moeten zijn. Er zijn minder mensen op locatie aanwezig waarschijnlijk, maar die moeten wel veilig en op afstand van elkaar kunnen werken. Dit vergt organisatorische en logistieke aanpassingen, die niet ten koste mogen gaan van de communicatie en samenwerking tussen uw medewerkers.

Benieuwd naar de mogelijkheden om uw organisatie zo goed mogelijk aan te passen aan de veranderende omgeving en maatregelen? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit artikel delen