Bouw

Begeleiding op strategisch en uitvoerend vlak

De bouwsector heeft de afgelopen jaren veel druk ondervonden. Het waren zware tijden, vooral in het MKB. Bouw gerelateerde bedrijven hebben vandaag de dag nog steeds te maken met veranderingen in de sector, zoals een terugtredende overheid en het belang van duurzaamheid. In deze tijd is een adviseur, gespecialiseerd in deze sector, daarom geen overbodige luxe. De experts van Sloterplas Management kunnen u van praktisch advies of van de juiste begeleiding voorzien.

Nieuwe kansen voor bedrijven en particulieren

De vele regels en wetten rondom deze sector maken het u als ondernemer of particulier in dit vakgebied niet gemakkelijk. Toch zijn er hierdoor ook vele kansen gecreëerd. Als u weet waar die liggen, kunt u hierop anticiperen. Vooral in trends als Supply Chain Management zijn kansen te vinden. Samenwerkingen tussen bedrijven of particulieren bij de planontwikkeling, het ontwerp en het proces leveren efficiency en transparantie op. Daar zou u zich dus op moeten focussen. Maar hoe doet u dat? Ons team van adviseurs helpt u daarbij!

Ook op het gebied van virtueel bouwen en woonconcepten voor koopkrachtige senioren zijn voorbeelden van kansen in de bouw. Voor bestaande gemeenten, overheden en instellingen is het vaak lastig om de ommezwaai te maken in de bedrijfsvoering. Vragen als ‘Waar moeten we beginnen?’, ‘Welke stappen zijn er nodig?’ en ‘Welke samenwerkingsverbanden helpen mijn bedrijf groeien?’, zijn slechts enkele voorbeelden waar vele mee kampen. Sloterplas Management is dagelijks bezig om hier antwoorden op te geven. Altijd op maat, want iedereen is anders.

Van advies tot uitvoering

Onze dienstverlening bestaat vooral uit interim management adviseurs die advies geven op sloopmanagement en asbestgebied. Zowel mondeling als in geschrifte. Al onze marketeers en adviseurs zijn gecertificeerd in verschillende vakgebieden, waardoor ze u op alle facetten kunnen bijstaan. Daarnaast kunnen onze specialisten het advies ook implementeren in uw onderneming.

Voor vele is het van belang dat er niet alleen een plan wordt bedacht, maar ook dat deze wordt uitgevoerd. Onze adviseurs verdiepen zich in u, zorgen voor een uitgedacht en efficiënt plan en kunnen, indien gewenst, dit plan ook in uw onderneming uitvoeren. Op die manier zorgen ze ervoor dat de ‘nieuwe manier van werken’ al draait, zodra ze u loslaten. Uiteraard kunt u altijd weer om advies vragen als uw onderneming even het spoor bijster is na de implementatie.

De specialisten van Sloterplas Management

Sloterplas Management is een management en adviesbureau, maar we gaan verder dan de reguliere bureaus op dit gebied. U kunt ervan uitgaan dat onze specialisten tijdelijk onderdeel worden van uw bedrijf, waardoor ze alle ins en outs van uw onderneming leren en daardoor een advies op maat kunnen geven. Daarnaast kunnen ze, doordat ze als het ware onderdeel van het bedrijf worden, tijdig inspelen op veranderingen in de markt of op bijvoorbeeld weerstand van uw medewerkers.

Onze deskundige en hoog opgeleide medewerkers bezitten ruime praktijkervaring alsmede een grondige theoretische kennis over commerciële activiteiten, organisatiestructuren, marketingstrategieën en bouwtechnische zaken. Ze weten welke weg u dient te bewandelen bij elke vraag. Wilt u alleen sparren over uw bedrijfsvoering of wilt u juist een volledige advies laten opmaken? In alle gevallen staan onze experts voor u klaar!

Persoonlijk contact is van belang

Persoonlijk contact vinden we bij Sloterplas Management erg belangrijk. Het gaat immers om uw bedrijf, uw ‘kindje’. Daarom staan onze adviseurs naast u in uw onderneming. Zo ontstaat er wederzijds vertrouwen, waardoor er ook een fijne samenwerking ontstaat. Vakkundig advies bij vraagstukken over bijvoorbeeld sloopmanagement en asbestgebied kan eventuele fouten en dus boetes voorkomen.

Daarnaast is het toch fijn om met een gelijkgestemde te sparren over welke stappen het beste zijn voor uw onderneming? Wij vinden in ieder geval van wel! Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? U kunt bij ons terecht wanneer u ondersteuning of oplossingen nodig heeft op het gebied van:

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)
Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)
Interim Adviseur
NEN-3140 Keuring
Sloopmanagement
Trainingen
Sloterplas Management business

De wetten en regels in de bouw veranderen continu.

De experts van Sloterplas Management zijn altijd up-to-date.