Sloopmanagement

Wilt u een gebouw gedeeltelijk of geheel laten slopen? Dan komt hier heel wat bij kijken. Er gaat namelijk een heel traject aan vooraf. Niet alleen het slopen zelf is heel ingrijpend, maar ook de vergunningaanvraag is complex en kost veel tijd en energie. De professionals van Sloterplas Management kunt u inhuren als sloopmanager om u advies te geven en om u volledig te laten begeleiden in de complexe materie van meldingen en vergunningen die van belang zijn.

Sloopmelding

Door de invoering van het Bouwbesluit 2012 is het aanvragen van een vergunning voor slopen en asbestverwijdering vervangen door een systeem van sloopmeldingen bij het daarvoor bevoegd gezag. Dit gebeurt via het online meldingssysteem Omgeving Loket Online (OLO). Dit kan, naast alle uitvoerende werkzaamheden, voor u door Sloterplas Management worden geregeld. Los van deze sloopmeldingen blijven enkele sloopvergunningen namelijk wel van kracht, zoals het slopen van een bouwwerk dat een beschermd monument of stads- of dorpsgezicht betreft.

De specialisten van Sloterplas Management hebben de nodige expertise en het overzicht om dit op de juiste manier voor u te regelen.

Voorbereiding

De sloop moet voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening. De regels voor het uitvoeren van sloopwerken en de uitzonderingen daarop maken het proces vaak ingewikkeld en ondoorzichtig indien u hier normaal gesproken niet mee te maken heeft. Ook dienen de vereiste bescheiden of afschriften altijd op het bouwterrein aanwezig te zijn. Sloterplas Management maakt daarnaast van tevoren een Constructie Risico Inventarisatie (CRI), noodzakelijk bij sloopwerkzaamheden waarbij de veiligheid en bescherming van nabijgelegen bouwwerken moet worden gewaarborgd. Al deze voorbereidingen zorgen ervoor dat de door u gewenste sloopwerkzaamheden veilig en volgens de gestelde normen en eisen kunnen worden uitgevoerd.

Technische voorschriften

Na het regelen van alle vergunningen en overige voorbereidingen kan de sloop beginnen. Ook hierbij moet weer aan voorschriften voldaan worden, zoals een aantal technische voorschriften:

  • Veiligheid in de omgeving.
  • Aanwezigheid veiligheidsplan (afscheiding, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, etc.).
  • Maatregelen voor geluidshinder, trillingshinder, stofhinder, grondwaterstand.
  • Maatregelen ter bescherming van planten of dieren in verband met de flora- en faunawet.
  • Afvalscheiding.

Indien bij de sloopwerkzaamheden asbest wordt verwijderd of indien de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m3 zal bedragen, is een sloopmelding verplicht.

Advies door onze sloopmanager

Bent u op zoek naar een professionele sloopmanager voor een volledig advies bij uw traject? Dan kunt u dit in alle vertrouwen aan Sloterplas Management overlaten. We zijn volledig gecertificeerd en voldoen aan alle gestelde eisen en normen. Daarnaast hebben we alle expertise en vakmanschap in huis. Neemt u eens contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek voor advies.

Sloterplas Management business

Vragen op het gebied van sloopmanagement?

We geven u graag het antwoord!

Hun advies over bouwtechnische zaken is onmisbaar.

Sidi Baauw

Wij werken al een aantal jaren naar volle tevredenheid samen met Sloterplas Management. Zij zijn ons aanspreekpunt als wij advies nodig hebben over bouwvoorschriften en andere regels in deze sector.

Willemijn Schiffelers

Sloterplas Management heeft ons geholpen met het verzamelen van de benodigde gegevens toen bleek dat er asbest aanwezig was in een bedrijfspand dat wij wilden laten slopen. Zo konden wij de vergunning hiervoor snel regelen.

Bertjan Uitendaal