Skip to main content

Online marketingscan nodig?

Wat is een online Marketingscan?

Wanneer u bij Sloterplas management een online marketing scan laat uitvoeren dan worden alle marketingactiviteiten van uw organisatie onderzocht. Er wordt niet alleen gekeken naar de zogeheten marketing mix, nee, er wordt naar alle marketing activiteiten gekeken die plaatsvinden. Bovendien wordt onderzocht wat de ROI van deze activiteiten is. In de meeste gevallen is een SWOT-analyse ook onderdeel van een Marketing scan.

Marketing bureau nodig?

Wanneer u een onlline marketingscan laat uitvoeren door de specialisten van Sloterplas Management zullen alle marketingactiviteiten worden onderzocht. Kan dit voor u van toegevoegde waarde zijn? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


  Waarvoor dient een online Marketingscan?

  Een online Marketing Scan wordt in de meeste gevallen ingezet om te achterhalen of uw marketing, communicatie en promotie op orde is. Of deze goed genoeg werkt en wat het rendement is van uw marketing strategie. Een online marketing scan start dan ook in de meeste gevallen met een Quickscan, een beperkte analyse waarbij wordt gekeken of en hoe u het beste ingangen kunt creëren voor nieuwe klanten.

  Een situatieanalyse

  Bij een situatieanalyse is sprake van twee onderdelen:

  1. De externe analyse, deze geeft antwoord op de kansen, maar ook op de bedreigingen van uw onderneming. Door middel van een ABCD-analyse (Afnemersanalyse, Bedrijfstakanalyse, Concurrentieanalyse, Distributieanalyse) wordt de gehele externe omgeving van uw onderneming in kaart gebracht.

  2. De interne analyse, waarbij de sterke en zwakke punten van uw organisatie worden geanalyseerd. Een interne analyse omvat;

  • De organisatie; waarbij een beschrijving wordt gemaakt van de huidige strategie, organisatiecultuur en bedrijfscultuur.
  • De huidige Marketing; hierbij wordt de invulling van de huidige marketingmix onderzocht, maar ook de targeting, segmentatie en positionering
  • De financiële situatie; de huidige financiële situatie zoals rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit wordt aan de hand van jaarverslagen en jaarrekeningen in kaart gebracht.

  Als zowel de interne als externe analyse zijn uitgevoerd ontstaat er een beeld van de omgeving waarin uw onderneming actief is. Hiermee is het een stuk makkelijker om strategische beslissingen te nemen.

  Wat is de marketingmix

  De Marketingmix is een combinatie van instrumenten die worden gebruikt voor het invullen van de Marketingstrategie. Bij Marketing wordt gebruikgemaakt elk van deze instrumenten en van hun onderlinge wisselwerking, maar het gebruik is wel afhankelijk van de doelstellingen, de markt, doelgroep en de concurrentie. Al deze deelgebieden kunnen van buiten (extern) en intern beïnvloed worden. Er zijn zes deelgebieden waarbij het om de volgende instrumenten (P’s) gaat het:

  • Product
  • Prijs
  • Promotie
  • Plaats
  • Personeel
  • Proces

  Door het uitvoeren van een online Marketing Scan kan een goede basis worden gelegd om kleine tactische veranderingen (in de marketingmix) door te voeren. Het doorvoeren van grote strategische veranderingen wordt over het algemeen gedaan naar aanleiding van de bevindingen in een strategisch Marketingplan.

  Online marketingscan nodig?

  Wilt u een geheel nieuwe strategie opzetten of enkel sparren over een vraagstuk omtrent marketing? Laat dan een online marketingscan opzetten door Sloterplas Management en neem vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.


   Product:

   Dit is wel het belangrijkste marketinginstrument van uw organisatie. Met uw product of dienst voorziet u in de behoefte van de afnemers. Uw product of dienst bepaald de waarde propositie van uw bedrijf op de markt vergeleken met de concurrentie. De waarde propositie bepaald waarvoor een klant uw bedrijf verkiest boven uw concurrent. Waarden kunnen:

   • kwantitatief zijn, bijvoorbeeld prijs of snelheid
   • kwalitatief zijn, bijvoorbeeld ontwerp of klantervaring

   Een product kan op drie niveaus geanalyseerd worden:

   • Kernproduct; het product dat uw klant (afnemer) koopt. Hier wordt omschreven in welke behoefte het product voorziet, het maakt duidelijk waarom met dit product succes wordt behaald.
   • Tastbaar product; de factoren die fysiek waarneembaar zijn. Denk hierbij aan; kwaliteit en duurzaamheid, stijl en design, functies of verpakking.
   • Uitgebreid product; extra ondersteunende zaken of diensten die het verschil uit kunnen maken ten opzicht van uw concurrentie. Denk aan; garantie, thuisbezorgen, online helpdesk of installatie.

   Prijs:

   Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de prijs van uw product of dienst zoals:

   • Wat is de prijs die u bepaald
   • Zijn uw klanten bereid een hogere prijs te betalen
   • Is er korting mogelijk

   Een lagere prijs kan leiden tot meer klanten, maar u heeft hierdoor wel een lagere of geen winstmarge. Met een beter product zijn klanten bereid meer te betalen.

   Promotie:

   De factoren die van invloed zijn op welke manier uw (potentiële) klanten of doelgroep wilt bereiken. Denk hierbij aan:

   • Reclame op internet, social media, maar ook in kranten of tijdschriften
   • Persoonlijk uw product presenteren en verkopen
   • Kortlopende acties
   • PR om uw imago te verbeteren door bijvoorbeeld sponsoring
   • Direct marketing zoals mailings, telefonische aanbiedingen, post

   Plaats:

   Bij plaats gaat het om alle factoren die van invloed kunnen zijn op de verbinding tussen u als aanbieder en het product. Denk hierbij aan de manier van distributie, logistiek, directe marketing (rechtstreeks naar de klant) e.d. Ofwel op welke manier komt uw product of uw dienst bij uw klant?

   Personeel;

   De kwaliteit van uw personeel is belangrijk voor de kwaliteit van het product. Zo zijn uw verkopers en servicemedewerkers het personeelskaartje van uw bedrijf, als deze niet voldoen zullen uw klanten ook niet blijven.

   Proces:

   Door een proces goed in kaart te brengen kunnen die processen ook worden vergeleken. Dat heet benchmark. Met benchmarking worden van producten, diensten, organisatie en marketingactiviteiten de kwaliteit of de prestaties van diensten of producten vergeleken.

   U kunt het professionele team van Sloterplas Management inschakelen om voor u een online Marketing Scan uit te voeren. Natuurlijk hebben we ook de mogelijkheid om u te helpen met het verder opzetten en uitvoeren van de bevindingen en uitkomsten van die online Marketingscan.

   Online marketingscan nodig?

   Wilt u gebruik maken van een van bovenstaande diensten of wilt u weten wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem dan gerust via onderstaand formulier contact op. Dit is kosteloos en geheel vrijblijvend.


    Wij hadden zelf al een aantal keer geprobeerd om de conversie op onze website te verbeteren, maar niets leek te helpen. De experts van Sloterplas Management kregen dit wel voor elkaar. Binnen een paar weken zagen we mooie resultaten. Wij trekken nu meer bezoekers én hebben veel meer bestellingen. Geweldig!

    Jamai van Riemsdijk

    Sinds een aantal maanden beheert Sloterplas Management onze Adwords campagnes. Wij hebben nog nooit zulke goede resultaten behaald, chapeau!

    Sébastien Kalloe

    Sloterplas Management ingeschakeld om ons te helpen met de marketing. Het begon met één Adwords campagne en nu verzorgen zij onze complete marketing. Het persoonlijke contact zorgt ervoor dat alles precies zo wordt ingevuld als wij dit willen. Heel prettige samenwerking.

    Raoul van der Weij