Online Marketing scan2023-03-28T09:39:41+00:00

Wat is een online marketingscan?

Er wordt niet alleen gekeken naar de zogeheten marketing mix, nee, er wordt naar alle marketing activiteiten gekeken die plaatsvinden. Bovendien wordt onderzocht wat de ROI van deze activiteiten is. In de meeste gevallen is een SWOT-analyse ook onderdeel van een marketing scan.

Waarvoor dient een online marketingscan?

Een online marketing scan wordt in de meeste gevallen ingezet om te achterhalen of uw marketing, communicatie en promotie op orde is. Of deze goed genoeg werkt en wat het rendement is van uw marketing strategie. Een online marketing scan start dan ook in de meeste gevallen met een Quickscan, een beperkte analyse waarbij wordt gekeken of en hoe u het beste ingangen kunt creëren voor nieuwe klanten.

Een situatieanalyse

Bij een situatieanalyse is sprake van twee onderdelen:

1. De externe analyse, deze geeft antwoord op de kansen, maar ook op de bedreigingen van uw onderneming. Door middel van een ABCD-analyse (Afnemersanalyse, Bedrijfstakanalyse, Concurrentieanalyse, Distributieanalyse) wordt de gehele externe omgeving van uw onderneming in kaart gebracht.

2. De interne analyse, waarbij de sterke en zwakke punten van uw organisatie worden geanalyseerd. Een interne analyse omvat;

 • De organisatie; waarbij een beschrijving wordt gemaakt van de huidige strategie, organisatiecultuur en bedrijfscultuur.
 • De huidige Marketing; hierbij wordt de invulling van de huidige marketingmix onderzocht, maar ook de targeting, segmentatie en positionering
 • De financiële situatie; de huidige financiële situatie zoals rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit wordt aan de hand van jaarverslagen en jaarrekeningen in kaart gebracht.

Als zowel de interne als externe analyse zijn uitgevoerd ontstaat er een beeld van de omgeving waarin uw onderneming actief is. Hiermee is het een stuk makkelijker om strategische beslissingen te nemen.

Wat is de marketingmix?

De marketingmix is een combinatie van instrumenten die worden gebruikt voor het invullen van de marketingstrategie. Bij marketing wordt gebruik gemaakt van elk van deze instrumenten en van hun onderlinge wisselwerking, maar het gebruik is wel afhankelijk van de doelstellingen, de markt, doelgroep en de concurrentie. Al deze deelgebieden kunnen van buiten (extern) en intern beïnvloed worden. Er zijn zes deelgebieden waarbij het om de volgende instrumenten (P’s) gaat het:

 • Product
 • Prijs
 • Promotie
 • Plaats
 • Personeel
 • Proces

Door het uitvoeren van een online marketing scan kan een goede basis worden gelegd om kleine tactische veranderingen (in de marketingmix) door te voeren. Het doorvoeren van grote strategische veranderingen wordt over het algemeen gedaan naar aanleiding van de bevindingen in een strategisch marketingplan.

Product:

Dit is wel het belangrijkste marketinginstrument van uw organisatie. Met uw product of dienst voorziet u in de behoefte van de afnemers. Uw product of dienst bepaald de waarde propositie van uw bedrijf op de markt vergeleken met de concurrentie. De waarde propositie bepaald waarvoor een klant uw bedrijf verkiest boven uw concurrent. Waarden kunnen:

 • kwantitatief zijn, bijvoorbeeld prijs of snelheid
 • kwalitatief zijn, bijvoorbeeld ontwerp of klantervaring

Een product kan op drie niveaus geanalyseerd worden:

 • Kernproduct; het product dat uw klant (afnemer) koopt. Hier wordt omschreven in welke behoefte het product voorziet, het maakt duidelijk waarom met dit product succes wordt behaald.
 • Tastbaar product; de factoren die fysiek waarneembaar zijn. Denk hierbij aan; kwaliteit en duurzaamheid, stijl en design, functies of verpakking.
 • Uitgebreid product; extra ondersteunende zaken of diensten die het verschil uit kunnen maken ten opzicht van uw concurrentie. Denk aan; garantie, thuisbezorgen, online helpdesk of installatie.

Prijs:

Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de prijs van uw product of dienst zoals:

 • Wat is de prijs die u bepaald?
 • Zijn uw klanten bereid een hogere prijs te betalen?
 • Is er korting mogelijk?

Een lagere prijs kan leiden tot meer klanten, maar u heeft hierdoor wel een lagere of geen winstmarge. Met een beter product zijn klanten bereid meer te betalen.

Promotie:

De factoren die van invloed zijn op welke manier uw (potentiële) klanten of doelgroep wilt bereiken. Denk hierbij aan:

 • Reclame op internet, social media, maar ook in kranten of tijdschriften
 • Persoonlijk uw product presenteren en verkopen
 • Kortlopende acties
 • PR om uw imago te verbeteren door bijvoorbeeld sponsoring
 • Direct marketing zoals mailings, telefonische aanbiedingen, post

Plaats:

Bij plaats gaat het om alle factoren die van invloed kunnen zijn op de verbinding tussen u als aanbieder en het product. Denk hierbij aan de manier van distributie, logistiek, directe marketing (rechtstreeks naar de klant) e.d. Ofwel, op welke manier komt uw product of uw dienst bij uw klant?

Personeel:

De kwaliteit van uw personeel is belangrijk voor de kwaliteit van het product. Zo zijn uw verkopers en servicemedewerkers het personeelskaartje van uw bedrijf, als deze niet voldoen zullen uw klanten ook niet blijven.

Proces:

Door een proces goed in kaart te brengen kunnen die processen ook worden vergeleken. Dat heet benchmark. Met benchmarking worden van producten, diensten, organisatie en marketingactiviteiten de kwaliteit of de prestaties van diensten of producten vergeleken.

U kunt het professionele team van Sloterplas Management inschakelen om voor u een online Marketing Scan uit te voeren. Natuurlijk hebben we ook de mogelijkheid om u te helpen met het verder opzetten en uitvoeren van de bevindingen en uitkomsten van die online Marketingscan.

Strategie en Advies voor ondernemers

SLPM is een hoogwaardig en resultaatgericht adviesbureau, we bieden professionele ondersteuning op maat. Of u nu behoefte heeft aan tijdelijke of langdurige versterking, onze experts staan voor u klaar. We helpen u bij het opstellen van een effectieve marketing, zorgen voor verhuur, adviseren u binnen bouwmanagement en staan klaar voor uw beveiliging.

Samenwerken voor groei en stabiliteit

 • Maatwerk oplossingen

 • Kwaliteitsgarantie met resultaten

 • Diverse expertises

1. Vakmanschap2023-12-05T15:49:32+00:00

Vakmanschap waar u op kunt bouwen
Bij SLPM bent u verzekerd van de deskundigheid en het vakmanschap. Wij hebben op zowel strategisch als commercieel vlak de juiste elementen in huis om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Onze professionals zijn in het bezit van alle benodigde opleidingen en certificeringen. Uiteraard houden ze hun kennis op peil door regelmatig bijscholing te volgen. Hiermee blijven ze tevens op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van marketing, beveiliging en de bouw, zodat u nooit een verouderd of achterhaald advies te horen krijgt.

Deze stevige theoretische achtergrond wordt gecombineerd met jarenlange praktijkervaring in alle relevante werkgebieden. Dit maakt hen beide tot ware vakspecialisten. U heeft het als MKB’er al druk genoeg met de dagelijkse gang van zaken. Het is daarom verstandig om een doorgewinterde professional in te schakelen die u helpt met alle cruciale vraagstukken.

2. Loyaliteit2023-12-05T15:31:41+00:00

Loyaliteit zonder roze bril
Loyaliteit dragen we bij SLPM hoog in het vaandel. U staat als ondernemer met beide benen op de grond en verliest nooit de werkelijkheid uit het oog. Realistische verwachtingen en voorspellingen zijn voor uw bedrijf immers van levensbelang. U heeft daarbij geen behoefte aan mensen die u een mooier beeld voorspiegelen of die u adviseren op basis van onrealistische of al te rooskleurige verwachtingspatronen.

Bij SLPM zijn we recht door zee. We denken altijd met u mee en proberen voor alles een oplossing te vinden, maar de roze bril laten we achterwege. Positiviteit is belangrijk en onmisbaar, maar objectiviteit ook. We kijken samen met u naar de werkelijke mogelijkheden die er voor uw bedrijf binnen de huidige markt zijn. Alleen op die manier kunt u verzekerd zijn van groei en continuïteit. Eerlijkheid duurt tenslotte altijd het langst!

3. Afspraak is afspraak2023-12-05T15:51:06+00:00

Afspraak is afspraak
Afspraak is afspraak; een mooie belofte. Toch komt het tegenwoordig regelmatig voor dat deze niet of slechts ten dele wordt waargemaakt. Misschien heeft u uw verwachtingen omtrent het nakomen van afspraken zelfs al een beetje bijgesteld, omdat u niet meer gewend bent dat mensen zich er daadwerkelijk aan houden. Bij SLPM houden we ons echter altijd aan ons woord. Afspraak is bij ons nog écht afspraak.

Als ondernemer moet u volledig kunnen bouwen op uw leveranciers, wederzijds vertrouwen is daarbij absoluut noodzakelijk. Zonder rigide of star te worden, zorgen we ervoor dat alle afspraken worden nagekomen. We maken deze samen met u, in onderlinge samenspraak en goedkeuring. Eenzijdig gemaakte afspraken zijn immers niet meer dan opgelegde regels of voorschriften, en daar geloven wij niet in. Er kan in onze ogen alleen sprake zijn van een goede verstandhouding als we met elkaar tot heldere, duidelijke en concrete afspraken komen die te allen tijde worden nageleefd.

4. Betrouwbaar2023-12-05T15:51:48+00:00

Betrouwbaar
U vraagt zich misschien af hoe u nu kunt weten dat u te maken heeft met een werkelijk betrouwbaar management- en adviesbureau. Wij laten onze kennis, ervaring, eerder behaalde resultaten en de relaties met andere klanten graag voor zich spreken. Bij SLPM komt u niet van een koude kermis thuis. We beseffen hoe belangrijk het voor u als ondernemer is dat er een stevige zakelijke vertrouwensrelatie ontstaat waarop u altijd kunt terugvallen.

Als u zich niet op uw gemak voelt zal dit uiteindelijk consequenties hebben voor de manier waarop u uw bedrijf leidt. Dit mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Wij zien erop toe dat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken. U kunt volledig rekenen op onze integriteit. We bieden altijd een betrouwbaar, luisterend oor en hechten waarde aan hetgeen u belangrijk vindt, zonder daarbij een oordeel te vellen.

5. Continuïteit2023-12-05T15:52:24+00:00

Continuïteit
Last but not least… de vijfde reden om voor SLPM te kiezen: continuïteit. De belangrijkste vraag voor u als MKB’er is hoe u uw bedrijf gaande houdt. Hoe u genoeg inkomen genereert voor zowel uzelf als uw medewerkers en hoe u ervoor zorgt dat u blijft groeien. Met andere woorden: hoe waarborgt u de continuïteit van uw bedrijf?

Bij SLPM kijken we goed naar de structuur van uw organisatie. Naar uw visie, missie, doelstellingen en doelgroep. Op basis daarvan ontwikkelen we samen met u een solide strategisch marketingplan voor de korte of lange termijn, net wat u wilt. We houden hierbij uiteraard rekening met fluctuerende marktomstandigheden, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Voor strategisch advies op maat waarbij de continuïteit van uw bedrijf als uitgangspunt wordt genomen, bent u bij SLPM aan het juiste adres.

Klantbeoordelingen

Emirhan Duğral
Emirhan Duğral
12/09/2022
Uitstekend advies en een goede samenwerking. Aanrader
Zehra Celik
Zehra Celik
12/09/2022
Gokalp Kalfa
Gokalp Kalfa
12/09/2022
Colin Prins
Colin Prins
12/09/2022
Anne Luttikhuizen
Anne Luttikhuizen
09/09/2022
Marloes ter Horst
Marloes ter Horst
14/07/2022
Toen ik op zoek was naar een partij om mijn website te maken, kwam ik bij Sloterplas Management terecht. Goede service, snel en persoonlijk contact en ze wisten meteen de vertaalslag te maken naar wat ik zocht. Een perfecte samenwerking!
Dieneke Kooijman
Dieneke Kooijman
02/11/2021
Jessica | Young Law
Jessica | Young Law
09/08/2021
Jetse Sprey Medium
Jetse Sprey Medium
09/04/2021
Jessica Henneman
Jessica Henneman
09/04/2021

Onze klanten

Wat opdrachtgevers zeggen over SLPM

De samenwerking met SLPM gaat altijd perfect. Jessica begrijpt marketing en techniek als geen ander en is in staat om samen met ons het beste naar boven te halen voor onze klanten.

Frank Huitenga - Ambasco Marketing & Design

De diensten die Jessica aanbiedt ervaar ik als prettig, transparant en zeer professioneel. Ze heeft veel ervaring op het gebied van SEO en weet met de juiste adviezen de klant te bereiken. Naast haar professie is het een prettig mens in omgang en staat ze duidelijk voor wat ze doet.

Wouter Sprengers - Bodyworkout

SLPM zette onze ideeën binnen no-time om in fris ontwerp. De samenwerking verliep vlot en was prettig. Toegankelijke en no-nonsense professionals om mee te werken en bereikbaar als het nodig was.

Margienke Smit-Bos - Influx PR