Accreditaties, certificaten en partnerships

Sloterplas Management staat het MKB bij met strategie en advies. We treden op als toegankelijke sparringpartner op het gebied van marketingstrategie en bouwadvies. Sloterplas Management heeft tal van accreditaties, certificeringen en partnerships in huis, waardoor kwaliteit wordt gegarandeerd! Op deze pagina vindt u een duidelijk overzicht.

partner van sloterplas management

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)
De DIA’s van Sloterplas Management hebben allemaal de opleiding Deskundig Inventariseerder Asbest met goed resultaat afgerond. Ze zijn daardoor gemachtigd om zelfstandig uitvoering te geven aan de functie van asbestonderzoeker. Onze specialisten hebben kennis van de asbest wet- en regelgeving, de verschillende vormen van onderzoek, monstername technieken en de belangen die kunnen spelen in de praktijk van opdrachtverlening.

partner van sloterplas management

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijderaar (DTA)
Onze DTA’ers hebben allen de cursus DTA met goed gevolg afgerond en kunnen daardoor asbestsanering aansturen en controleren. Wet- en regelgeving, asbesthygiëne en bescherming zijn belangrijke pijlers in deze training. Het certificaat is drie jaar geldig en daarna dient de cursus opnieuw te worden gevolgd. Daarnaast is een medische keuring verplicht.

google partner en sloterplas management

Google Partner
Sloterplas Management is door Google gecertificeerd als ‘Google Partner’. Onze marketingspecialisten zijn geslaagd voor de Google Ads-productcertificeringsexamens en beschikken over de meest recente productkennis. Ze kunnen u ondersteunen bij het maken en optimaliseren van advertenties in Google Ads. Daarnaast kunnen ze u advies geven over zoekwoordstrategieën en budgetplanning.

hubspot certified parner en sloterplas management

HubSpot Partner

mailchimp partner en sloterplas management

MailChimp Partner
Sinds 2021 is SLPM ook Mailchimp Partner. Hierdoor zijn de lijntjes met onze favoriete mailingsoftware nog korter. Onze klanten bieden we nu een nog grotere meerwaarde. Voert Mailchimp een verandering door, dan weten onze adviseurs dat als eerste.

professional scrum master psm sloterplas management

Professional Scrum Master (PSM)
loterplas Management heeft diverse Professional Scrum Masters in huis. Ze hebben de PSM-training met goed gevolg afgerond. Hierbij wordt ingegaan op de theorie en principes van Scrum. De focus ligt op de kracht van Scrum: oppakken en toepassen. Onze professionals kunnen fungeren als Scrum Master voor uw team én stakeholders. Daarnaast kunnen ze Scrum in uw team opstarten en weten ze hoe de effectiviteit van werken kan worden verhoogd.

psp owner sloterplas management

Professional Scrum Product Owner (PSPO)
Onze Professional Scrum Product Owners hebben allen de training, waarin wordt ingegaan op de rol en verantwoordelijkheden van de Product Owner, met succes afgerond en hebben de certificering PSPO 1 ontvangen. De focus van de Professional Scrum Product Owner training ligt op de rol van de productmanager en diens verantwoordelijkheden wanneer Scrum binnen uw bedrijf wordt geïmplementeerd. Onze Product owners kunnen user stories opstellen en prioriteiten stellen in een product backlog. Daarnaast weten ze hoe ze de Agility van uw onderneming kunnen vergroten.

nima certified scp communication senior professional en sloterplas management

Senior Communication Professional (SCP)
Sloterplas Management heeft vakbekwame en hooggekwalificeerde communicatieprofessionals in dienst. Zij mogen het internationaal erkende kwaliteitskeurmerk ‘Senior Communication Professional’ (SCP) dragen. Jaarlijks dienen onze SCP’ers 30 PE-punten te behalen in het Permanente Educatie Programma van NIMA. Onze Senior Communication Professionals onderschrijven de integriteitscode; een waarborg voor u voor het correct handelen en acteren van onze specialisten.

nima certified sdp digital senior professional en sloterplas management

Senior Digital Professional (SDP)
Onze digital professionals mogen allen het erkende kwaliteitskenmerk Senior Digital Professional van NIMA dragen. NIMA stelt hoge eisen aan de kennis en kunde van de professionele marketeer en met deze titel bent u er zeker van dat onze specialisten vakbekwaam en hooggekwalificeerd zijn. SDP’ers onderschrijven een Code of Conduct; een waarborg voor u voor het correct handelen en acteren van de Senior Digital Professional.

nima certified smp marketing senior professional en sloterplas management

Senior Marketing Professional (SMP)
De titel Senior Marketing Professional is een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk om vakbekwame en hooggekwalificeerde marketeers te certificeren. De marketeers van Sloterplas Management mogen deze titel dragen en dienen jaarlijks 30 PE-punten te halen in het Permanente Educatie Programma van NIMA. De titel is een garantielabel voor een goede en actuele vakbekwaamheid veel kennis en ervaring op het gebied van marketing. Bovendien dienen onze marketeers een Code of Conduct te onderschrijven; een waarborg voor u voor correct handelen en acteren van de Senior Marketing Professional.

vca sloterplas management

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA)
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is de standaard voor veilig, gezond en duurzaam werken. Sloterplas Management is VCA gecertificeerd. Dit is een belangrijke certificering voor in de bouw, waar risicovolle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of waar in een risicovolle omgeving wordt gewerkt. VCA helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen.