Skip to main content

Strategisch marketingplan

Wat is het verschil tussen een marketingplan en een strategisch marketingplan?

Een marketingplan wordt in de meeste gevallen geschreven voor de duur van maximaal 2 jaar terwijl een strategisch marketingplan op een langere termijn is gericht. De duur van een strategisch marketingplan ligt tussen de 3 en 5 jaar.

Strategisch marketingplan nodig?

Wanneer één van bovenstaande situaties het geval is bij uw onderneming kunt u hulp inschakelen van Sloterplas Management, het marketing bureau Amsterdam. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


  Het strategisch marketingplan

  Een strategisch marketingplan wordt opgesteld voor de duur van 3 tot 5 jaar. De strategie van uw bedrijf wordt hiermee bepaald en de (marketing) activiteiten van de onderneming worden afgestemd op de ontwikkelingen in de markt. Alleen zo kunt u uw doelstelling behalen. Het plan wordt gebruikt om uw bedrijf te sturen gedurende de gehele duur. Het plan geeft de sterke en zwakke punten van uw organisatie goed weer. Voor een goed strategisch marketingplan moet informatie worden verzameld die belangrijk of zelfs noodzakelijk is voor de:

  • Branche
  • Doelgroep
  • Onderneming

  Vaste onderdelen in een strategisch marketingplan

  In elk marketingplan staan vaste onderdelen. Een van die onderdelen is de SWOT-analyse. Een SWOT-analyse wordt ook wel sterkte / zwakteanalyse genoemd. Deze analyse laat in één oogopslag zien waar de kansen liggen voor uw onderneming en wat nog extra aandacht nodig heeft. Hierbij wordt een tabel gemaakt waarbij bij elk punt wordt beschreven wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn binnen uw bedrijf. Door een confrontatiematrix te maken worden de consequenties van deze sterke en zwakke punten binnen uw organisatie duidelijk. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie en naar de te verwachten ontwikkelingen op de markt. Ook doelgroep omschrijving en marktonderzoek zijn belangrijke onderdelen. Marktonderzoek moet worden gedaan om te weten te komen wat er speelt op de markt waarin u opereert. Zo kunt u uw marketingstrategie afstemmen op belangrijke marktontwikkelingen. Ook de te verwachten ontwikkelingen en trends moeten worden meegenomen in het marketingplan. Onderdelen die voorkomen in elk strategisch marketingplan:

  • Wat is de aanleiding; waarom wilt u een strategisch marketingplan maken
  • Wat is uw doel; wat wilt u bereiken
  • Interne analyse van het bedrijf; breng uw bedrijf in kaart
  • Externe analyse van het bedrijf; breng het marktsegment en de bedrijfstak in kaart
  • SWOT-analyse; beschrijf kansen, bedreigingen, sterkte en zwakte (zie vaste onderdelen)
  • Confrontatiematrix; wat zijn de consequenties van de SWOT-analyse (zie vaste onderdelen)
  • Actieplan; welke marketingstrategie moet uw bedrijf volgen

  Strategisch marketingplan nodig?

  Wilt u een geheel nieuwe strategie opzetten of enkel sparren over een vraagstuk omtrent marketing? Neem vrijblijvend contact op via onderstaand formulier dan kijkt een van onze deskundigen graag met u mee.


   Wat is de aanleiding van het schrijven van een strategisch marketingplan?

   Elk marketingplan wordt geschreven met een reden. Schrijft u een strategisch marketingplan omdat u een onderneming wilt starten dan zal deze er anders uitzien dan wanneer u een plan schrijft om uw onderneming naar een hoger level te tillen. Wilt u advies als startende ondernemer over hoe u het beste een strategisch marketingplan kunt schrijven, of wilt u weten hoe u uw onderneming naar een hoger level kunt brengen, neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met Sloterplas Management.

   Wat is uw doel

   In een strategisch marketingplan is het van belang dat uw doelstelling wordt beschreven. Voor iedereen is dit doel anders. Schrijft u een plan om een nieuw product te introduceren, uw klantenkring uit te breiden, uw naamsbekendheid of uw marktaandeel te vergroten? Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn:

   • Hoe kunt u de naamsbekendheid vergroten
   • Hoe kunt u uw marktaandeel vergroten
   • Op welke manier kunt u een nieuw product introduceren
   • Hoe kunt u uw klantenkring uitbreiden
   • Wat kunt u aanpassen aan uw product of dienst. Neem hierbij in acht dat consumenten steeds vaker kiezen voor ‘groene producten’.

   Interne analyse

   Een interne analyse is nodig om zwaktes en sterktes van het bedrijf in kaart te brengen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de:

   • Kennis en ervaring die nu aanwezig is binnen het bedrijf, in 2022 heerst een grote krapte op de arbeidsmarkt waardoor nieuw personeel aantrekken moeilijk wordt. Daarom is het belangrijk om ook mee te nemen dat het huidige personeel zo goed mogelijk geschoold moet worden!
   • Organisatie- en bedrijfscultuur;
   • Hoe de interne processen binnen het bedrijf lopen
   • Wat de huidige (marketing) strategie is binnen het bedrijf
   • Hoe de financiële situatie van het bedrijf is

   Externe analyse

   Een externe analyse is nodig om de marktomgeving van uw bedrijf in kaart te brengen. Hiervoor moet branche gerelateerde informatie worden verzameld. Er moet worden gekeken naar de kansen en bedreigingen die zich, nu en in de toekomst, voordoen binnen uw branche. Zo kan worden ingespeeld op eventuele ontwikkelingen en trends. Door de strategie van uw concurrenten te achterhalen kunt u deze altijd een stap voorblijven.

   Actieplan

   Wanneer al deze onderdelen zijn behandeld heeft u een inzicht in wat moet gebeuren de komende jaren. Door dit inzicht op een juiste manier op papier te zetten met alle actiepunten ontstaat een actieplan.

   Een strategisch marketingplan zelf schrijven of laten schrijven

   U kunt zelf uw strategisch marketingplan schrijven, maar wanneer u dit laat schrijven door een gespecialiseerd marketingbureau dan weet u zeker dat het actieplan dat u ontvangt zeer doordacht is. U kunt vrijblijvend een afspraak maken met een van de experts van het marketingbureau voor advies of hulp.

   Strategisch marketingplan nodig?

   Wilt u gebruik maken van een van bovenstaande diensten of wilt u weten wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem dan gerust via onderstaand formulier contact op. Dit is kosteloos en geheel vrijblijvend.


    Wij hadden zelf al een aantal keer geprobeerd om de conversie op onze website te verbeteren, maar niets leek te helpen. De experts van Sloterplas Management kregen dit wel voor elkaar. Binnen een paar weken zagen we mooie resultaten. Wij trekken nu meer bezoekers én hebben veel meer bestellingen. Geweldig!

    Jamai van Riemsdijk

    Sinds een aantal maanden beheert Sloterplas Management onze Adwords campagnes. Wij hebben nog nooit zulke goede resultaten behaald, chapeau!

    Sébastien Kalloe

    Sloterplas Management ingeschakeld om ons te helpen met de marketing. Het begon met één Adwords campagne en nu verzorgen zij onze complete marketing. Het persoonlijke contact zorgt ervoor dat alles precies zo wordt ingevuld als wij dit willen. Heel prettige samenwerking.

    Raoul van der Weij