Strategisch marketingplan

Wat is het verschil tussen een marketingplan en een strategisch marketingplan?

Strategisch marketingplan2023-05-17T09:21:36+00:00

Een marketingplan wordt in de meeste gevallen geschreven voor de duur van maximaal 2 jaar terwijl een strategisch marketingplan op een langere termijn is gericht. De duur van een strategisch marketingplan ligt tussen de 3 en 5 jaar.

Het strategisch marketingplan

Een strategisch marketingplan wordt opgesteld voor de duur van 3 tot 5 jaar. De strategie van uw bedrijf wordt hiermee bepaald en de (marketing) activiteiten van de onderneming worden afgestemd op de ontwikkelingen in de markt. Alleen zo kunt u uw doelstelling behalen. Het plan wordt gebruikt om uw bedrijf te sturen gedurende de gehele duur. Het plan geeft de sterke en zwakke punten van uw organisatie goed weer. Voor een goed strategisch marketingplan moet informatie worden verzameld die belangrijk of zelfs noodzakelijk is voor de:

 • Branche
 • Doelgroep
 • Onderneming

Vaste onderdelen in een strategisch marketingplan

In elk marketingplan staan vaste onderdelen. Eén van die onderdelen is de SWOT-analyse. Een SWOT-analyse wordt ook wel sterkte / zwakteanalyse genoemd. Deze analyse laat in één oogopslag zien waar de kansen liggen voor uw onderneming en wat nog extra aandacht nodig heeft. Hierbij wordt een tabel gemaakt waarbij bij elk punt wordt beschreven wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn binnen uw bedrijf. Door een confrontatiematrix te maken worden de consequenties van deze sterke en zwakke punten binnen uw organisatie duidelijk. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie en naar de te verwachten ontwikkelingen op de markt. Ook doelgroep omschrijving en marktonderzoek zijn belangrijke onderdelen. Marktonderzoek moet worden gedaan om te weten te komen wat er speelt op de markt waarin u opereert. Zo kunt u uw marketingstrategie afstemmen op belangrijke marktontwikkelingen. Ook de te verwachten ontwikkelingen en trends moeten worden meegenomen in het marketingplan. Onderdelen die voorkomen in elk strategisch marketingplan:

 • Wat is de aanleiding; waarom wilt u een strategisch marketingplan maken?
 • Wat is uw doel; wat wilt u bereiken?
 • Interne analyse van het bedrijf; breng uw bedrijf in kaart
 • Externe analyse van het bedrijf; breng het marktsegment en de bedrijfstak in kaart
 • SWOT-analyse; beschrijf kansen, bedreigingen, sterkte en zwakte (zie vaste onderdelen)
 • Confrontatiematrix; wat zijn de consequenties van de SWOT-analyse? (zie vaste onderdelen)
 • Actieplan; welke marketingstrategie moet uw bedrijf volgen?

Wat is de aanleiding van het schrijven van een strategisch marketingplan?

Elk marketingplan wordt geschreven met een reden. Schrijft u een strategisch marketingplan omdat u een onderneming wilt starten, dan zal deze er anders uitzien dan wanneer u een plan schrijft om uw onderneming naar een hoger level te tillen. Wilt u advies als startende ondernemer over hoe u het beste een strategisch marketingplan kunt schrijven, of wilt u weten hoe u uw onderneming naar een hoger level kunt brengen, neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met Sloterplas Management.

Wat is uw doel

In een strategisch marketingplan is het van belang dat uw doelstelling wordt beschreven. Voor iedereen is dit doel anders. Schrijft u een plan om een nieuw product te introduceren, uw klantenkring uit te breiden, uw naamsbekendheid of uw marktaandeel te vergroten? Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn:

 • Hoe kunt u de naamsbekendheid vergroten?
 • Hoe kunt u uw marktaandeel vergroten?
 • Op welke manier kunt u een nieuw product introduceren?
 • Hoe kunt u uw klantenkring uitbreiden?
 • Wat kunt u aanpassen aan uw product of dienst? Neem hierbij in acht dat consumenten steeds vaker kiezen voor ‘groene producten’.

Interne analyse

Een interne analyse is nodig om zwaktes en sterktes van het bedrijf in kaart te brengen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de:

 • Kennis en ervaring die nu aanwezig is binnen het bedrijf, in 2022 heerst een grote krapte op de arbeidsmarkt waardoor nieuw personeel aantrekken moeilijk wordt. Daarom is het belangrijk om ook mee te nemen dat het huidige personeel zo goed mogelijk geschoold moet worden!
 • Organisatie- en bedrijfscultuur;
 • Hoe de interne processen binnen het bedrijf lopen
 • Wat de huidige (marketing) strategie is binnen het bedrijf
 • Hoe de financiële situatie van het bedrijf is

Externe analyse

Een externe analyse is nodig om de marktomgeving van uw bedrijf in kaart te brengen. Hiervoor moet branche gerelateerde informatie worden verzameld. Er moet worden gekeken naar de kansen en bedreigingen die zich, nu en in de toekomst, voordoen binnen uw branche. Zo kan worden ingespeeld op eventuele ontwikkelingen en trends. Door de strategie van uw concurrenten te achterhalen, kunt u deze altijd een stap voorblijven.

Actieplan

Wanneer al deze onderdelen zijn behandeld, heeft u een inzicht in wat moet gebeuren de komende jaren. Door dit inzicht op een juiste manier op papier te zetten met alle actiepunten ontstaat een actieplan.

Een strategisch marketingplan zelf schrijven of laten schrijven

U kunt zelf uw strategisch marketingplan schrijven, maar wanneer u dit laat schrijven door een gespecialiseerd marketingbureau dan weet u zeker dat het actieplan dat u ontvangt zeer doordacht is. U kunt vrijblijvend een afspraak maken met een van de experts van het marketingbureau voor advies of hulp.

U kunt het professionele team van Sloterplas Management inschakelen om voor u een online Marketing Scan uit te voeren. Natuurlijk hebben we ook de mogelijkheid om u te helpen met het verder opzetten en uitvoeren van de bevindingen en uitkomsten van die online Marketingscan.

Strategie en Advies voor ondernemers

SLPM is een hoogwaardig en resultaatgericht adviesbureau, we bieden professionele ondersteuning op maat. Of u nu behoefte heeft aan tijdelijke of langdurige versterking, onze experts staan voor u klaar. We helpen u bij het opstellen van een effectieve marketing, zorgen voor verhuur, adviseren u binnen bouwmanagement en staan klaar voor uw beveiliging.

Samenwerken voor groei en stabiliteit

 • Maatwerk oplossingen

 • Kwaliteitsgarantie met resultaten

 • Diverse expertises

1. Vakmanschap2023-12-05T15:49:32+00:00

Vakmanschap waar u op kunt bouwen
Bij SLPM bent u verzekerd van de deskundigheid en het vakmanschap. Wij hebben op zowel strategisch als commercieel vlak de juiste elementen in huis om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Onze professionals zijn in het bezit van alle benodigde opleidingen en certificeringen. Uiteraard houden ze hun kennis op peil door regelmatig bijscholing te volgen. Hiermee blijven ze tevens op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van marketing, beveiliging en de bouw, zodat u nooit een verouderd of achterhaald advies te horen krijgt.

Deze stevige theoretische achtergrond wordt gecombineerd met jarenlange praktijkervaring in alle relevante werkgebieden. Dit maakt hen beide tot ware vakspecialisten. U heeft het als MKB’er al druk genoeg met de dagelijkse gang van zaken. Het is daarom verstandig om een doorgewinterde professional in te schakelen die u helpt met alle cruciale vraagstukken.

2. Loyaliteit2023-12-05T15:31:41+00:00

Loyaliteit zonder roze bril
Loyaliteit dragen we bij SLPM hoog in het vaandel. U staat als ondernemer met beide benen op de grond en verliest nooit de werkelijkheid uit het oog. Realistische verwachtingen en voorspellingen zijn voor uw bedrijf immers van levensbelang. U heeft daarbij geen behoefte aan mensen die u een mooier beeld voorspiegelen of die u adviseren op basis van onrealistische of al te rooskleurige verwachtingspatronen.

Bij SLPM zijn we recht door zee. We denken altijd met u mee en proberen voor alles een oplossing te vinden, maar de roze bril laten we achterwege. Positiviteit is belangrijk en onmisbaar, maar objectiviteit ook. We kijken samen met u naar de werkelijke mogelijkheden die er voor uw bedrijf binnen de huidige markt zijn. Alleen op die manier kunt u verzekerd zijn van groei en continuïteit. Eerlijkheid duurt tenslotte altijd het langst!

3. Afspraak is afspraak2023-12-05T15:51:06+00:00

Afspraak is afspraak
Afspraak is afspraak; een mooie belofte. Toch komt het tegenwoordig regelmatig voor dat deze niet of slechts ten dele wordt waargemaakt. Misschien heeft u uw verwachtingen omtrent het nakomen van afspraken zelfs al een beetje bijgesteld, omdat u niet meer gewend bent dat mensen zich er daadwerkelijk aan houden. Bij SLPM houden we ons echter altijd aan ons woord. Afspraak is bij ons nog écht afspraak.

Als ondernemer moet u volledig kunnen bouwen op uw leveranciers, wederzijds vertrouwen is daarbij absoluut noodzakelijk. Zonder rigide of star te worden, zorgen we ervoor dat alle afspraken worden nagekomen. We maken deze samen met u, in onderlinge samenspraak en goedkeuring. Eenzijdig gemaakte afspraken zijn immers niet meer dan opgelegde regels of voorschriften, en daar geloven wij niet in. Er kan in onze ogen alleen sprake zijn van een goede verstandhouding als we met elkaar tot heldere, duidelijke en concrete afspraken komen die te allen tijde worden nageleefd.

4. Betrouwbaar2023-12-05T15:51:48+00:00

Betrouwbaar
U vraagt zich misschien af hoe u nu kunt weten dat u te maken heeft met een werkelijk betrouwbaar management- en adviesbureau. Wij laten onze kennis, ervaring, eerder behaalde resultaten en de relaties met andere klanten graag voor zich spreken. Bij SLPM komt u niet van een koude kermis thuis. We beseffen hoe belangrijk het voor u als ondernemer is dat er een stevige zakelijke vertrouwensrelatie ontstaat waarop u altijd kunt terugvallen.

Als u zich niet op uw gemak voelt zal dit uiteindelijk consequenties hebben voor de manier waarop u uw bedrijf leidt. Dit mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Wij zien erop toe dat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken. U kunt volledig rekenen op onze integriteit. We bieden altijd een betrouwbaar, luisterend oor en hechten waarde aan hetgeen u belangrijk vindt, zonder daarbij een oordeel te vellen.

5. Continuïteit2023-12-05T15:52:24+00:00

Continuïteit
Last but not least… de vijfde reden om voor SLPM te kiezen: continuïteit. De belangrijkste vraag voor u als MKB’er is hoe u uw bedrijf gaande houdt. Hoe u genoeg inkomen genereert voor zowel uzelf als uw medewerkers en hoe u ervoor zorgt dat u blijft groeien. Met andere woorden: hoe waarborgt u de continuïteit van uw bedrijf?

Bij SLPM kijken we goed naar de structuur van uw organisatie. Naar uw visie, missie, doelstellingen en doelgroep. Op basis daarvan ontwikkelen we samen met u een solide strategisch marketingplan voor de korte of lange termijn, net wat u wilt. We houden hierbij uiteraard rekening met fluctuerende marktomstandigheden, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Voor strategisch advies op maat waarbij de continuïteit van uw bedrijf als uitgangspunt wordt genomen, bent u bij SLPM aan het juiste adres.

Praat voor advies op maat

Klantbeoordelingen

Emirhan Duğral
Emirhan Duğral
12/09/2022
Uitstekend advies en een goede samenwerking. Aanrader
Zehra Celik
Zehra Celik
12/09/2022
Gokalp Kalfa
Gokalp Kalfa
12/09/2022
Colin Prins
Colin Prins
12/09/2022
Anne Luttikhuizen
Anne Luttikhuizen
09/09/2022
Marloes ter Horst
Marloes ter Horst
14/07/2022
Toen ik op zoek was naar een partij om mijn website te maken, kwam ik bij Sloterplas Management terecht. Goede service, snel en persoonlijk contact en ze wisten meteen de vertaalslag te maken naar wat ik zocht. Een perfecte samenwerking!
Dieneke Kooijman
Dieneke Kooijman
02/11/2021
Jessica | Young Law
Jessica | Young Law
09/08/2021
Jetse Sprey Medium
Jetse Sprey Medium
09/04/2021
Jessica Henneman
Jessica Henneman
09/04/2021

Onze klanten

Wat opdrachtgevers zeggen over SLPM

De samenwerking met SLPM gaat altijd perfect. Jessica begrijpt marketing en techniek als geen ander en is in staat om samen met ons het beste naar boven te halen voor onze klanten.

Frank Huitenga - Ambasco Marketing & Design

SLPM zette onze ideeën binnen no-time om in fris ontwerp. De samenwerking verliep vlot en was prettig. Toegankelijke en no-nonsense professionals om mee te werken en bereikbaar als het nodig was.

Margienke Smit-Bos - Influx PR

We hebben enkele jaren tot onze grote tevredenheid samengewerkt met SLPM. Jessica heeft onze online communicatie en de bijbehorende content gerelateerde processen adequaat gestroomlijnd. Met haar hulp is onze zichtbaarheid in de markt stevig versterkt. De praktische en heldere aanpak was een verademing.

Jetse Sprey - VWS Advocaten