Leestijd: 3 min

Sinds 1993 mag er geen asbest meer gebruikt worden in de bouw. Dat betekent dat gebouwen die eerder zijn gebouwd, vaak nog wel over asbesthoudende materialen beschikken. Dit kan een behoorlijk risico met zich meebrengen voor de gebruikers, bewoners en omwonenden van het pand. Daarom is het tegenwoordig verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren, voorafgaand aan de sloop- of verbouwingswerkzaamheden. Sloterplas Management kan deze asbestinventarisatie geheel voor u verzorgen.

Strenge regelgeving

Het is al lange tijd bekend dat blootstelling aan asbest negatieve gevolgen voor de gezondheid heeft. Sinds 1993 wordt daar serieus mee omgegaan. Door de aanzienlijk strengere regelgeving omtrent het gebruik van asbest, worden de risico’s voor gebruikers, bewoners, omwonenden en mensen die met asbest moeten werken, sterk teruggedrongen.

Bij bouw en verbouw van panden van voor 1994 bent u verplicht een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Bij de verkoop van een gebouw wordt hier ook vaak op gehamerd, maar het is niet verplicht. Deze inventarisatie mag alleen door gecertificeerde vakmensen gedaan worden. Bij Sloterplas Management kunt u een DIA inhuren, die deze inventarisatie voor u kan verzorgen.

Drie soorten asbestinventarisatie

Er zijn drie soorten asbestinventarisatie: type 0, type A en type B.

Type 0

Type 0 is een visuele beoordeling van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Uiteraard moeten deze materialen visueel waarneembaar zijn zonder dat er sloopwerkzaamheden moet worden uitgevoerd. Dit type is overigens niet geschikt om een asbestsanering in gang te zetten.

Type A

Als uit type 0 blijkt dat er mogelijk asbest aanwezig is, gaan we over naar type A. Bij deze asbestinventarisatie wordt veelal gebruik gemaakt van handgereedschap, waarmee licht sloopwerk kan worden gedaan. Mocht de DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) twijfelen of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn, dan heeft hij de mogelijkheid om materiaalmonsters te nemen. Na de asbestinventarisatie, maakt de expert een asbestinventarisatierapport. Deze is noodzakelijk bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Type B

Het derde en laatste type asbestinventarisatie is type B. Zodra bij type A duidelijk is dat er in de onderliggende constructie van het gebouw mogelijk asbesthoudende materialen zijn gebruikt, wordt type B ingezet. Dit onderzoek is een stuk uitgebreider dan type 0 en A, want in dit traject worden serieuze, zware en destructieve werkzaamheden uitgevoerd. Op die manier wordt duidelijk of en in hoeverre er sprake is van asbesthoudende materialen. De bevindingenbeschrijft de asbestexpert in een rapport.

Asbestverwijdering

Als duidelijk is dat er in het gebouw asbesthoudende materialen aanwezig zijn, dan dient u over te gaan op asbestverwijdering. Asbest verwijderen is in Nederland gekoppeld aan strenge eisen. De Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de asbestverwijderaars en de omgeving. Uiteraard kunt u bij Sloterplas Management ook terecht voor een gecertificeerde DTA-er.

Wilt u meer informatie over asbestinventarisatie of asbestverwijdering? Neem dan contact op met de specialisten van Sloterplas Management. We adviseren en begeleiden u graag in het asbest-traject.

Dit artikel delen

bouw adviseurs team van sloterplas management

Geschreven door: Bouwadviseurs

Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte op maat of antwoorden op al uw marketing vragen.

+31 (0)20 261 54 74

Neem contact op